Bądźmy lokalni, przekażmy 1,5% podatku dla OPP z gminy Łask

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1,5% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, które takowy status posiadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących działalność na terenach  poszczególnych gmin czy powiatów. 

Z licznej grupy organizacji społecznych działających na terenie gminy Łask, tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 2023 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1,5% podatku są:

  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98–100 Łask numer KRS 0000283814  (w zeznania PIT za 2022 r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask)   
  2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329
  3. Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 Łask numer KRS 0000346625 
  4. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask numer KRS 0000321325
  5. Klub Strzelecki „KRUK” Łask, ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask numer KRS  0000807301
  6. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask numer KRS 0000344864

Przekazując 1,5% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce składanego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 1,5%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1,5% podatku dla organizacji z terenu gminy Łask. Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego  uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dostępny jest na stronie internetowe:

Narodowego Instytutu Wolności Wykaz OPP – 1,5% - Narodowy Instytut Wolności (niw.gov.pl)