Łaski szpital przyjmuje obywateli Ukrainy

Szpital w Łasku na mocy umowy z NFZ przyjmuje i udziela nieodpłatnej pomocy medycznej obywatelom Ukrainy.