Łaski Kalendarz Imprez

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na 2022 rok.  

Informacje te trafiają do szerokiego grona odbiorców, chcemy zatem, aby były jak najbardziej aktualne. W formularzu powinny zostać ujęte najważniejsze wydarzenia kulturalne, okolicznościowe, edukacyjne, sportowe i turystyczne organizowane na terenie naszej gminy, które mają charakter imprez otwartych dla mieszkańców.  

W związku z powyższym, proszę o pisemne zgłoszenie do 31 marca 2022 r. do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (pok. 58) najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Państwa w 2022 roku na terenie gminy Łask. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres: m.koper@lask.pl lub faksem pod numer (43) 676-83-88.

Dotyczy placówek i instytucji kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łask.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Załączniki: