Łaski Dom Kultury z grantem na projekt "Nakręć się na muzykę"

Komisja Ekspertów Programu „Równać Szanse 2022 – Konkurs Małe Granty” przyznała dotację na projekt Łaskiego Domu Kultury “Nakręć się na muzykę”.

Program “Równać szanse” to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Civis Polonus. Dotyczy przyznawania dotacji na realizację projektów mających na celu wyrównywanie szans młodzieży.

Od wielu lat program wspiera ciekawe inicjatywy służące dobremu startowi w dorosłe życie młodzieży z małych ośrodków.

Działania są prowadzone na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców. 

To już kolejny projekt Łaskiego Domu Kultury, który otrzymuje akceptację i dotację w ramach programu “Równać Szanse”

O szczegółach projektu będziemy informować już wkrótce, natomiast możemy już wspomnieć, że dużą rolę odkrywała w nim będzie aktywizacja, pobudzenie kreatywności młodych ludzi, rozwój umiejętności społecznych takich jak choćby praca w zespole.

Projekt ma również przyczynić się do rozwinięcia życiowych pasji młodzieży i wzrostu poczucia własnej wartości.

Wszystkie kompetencje zdobyte podczas realizacji programu będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

Dalszych szczegółów i postępów w programie “Nakręć się na muzykę” wypatrujcie na naszej stronie internetowej i profilu FB!

 

Źródło: ŁDK