Łaska Orkiestra Dęta z dofinansowaniem

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... śpiewała przed laty Halina Kunicka. I miała rację. Orkiestry dęte od dawna są stałym elementem naszego kulturowego krajobrazu.

Łaska Orkiestra Dęta działa od 1985 roku w kooperacji z Łaskim Towarzystwem Kulturalnym, a także z Łaskim Domem Kultury. Swoimi występami uświetnia uroczystości kościelne i państwowe, z sukcesami bierze udział np. w Przeglądach Orkiestr Dętych. Niestety od kilu lat boryka się z problemami personalnymi i finansowymi - zmiany kapelmistrzów, brak nowych instrumentów, a przede wszystkim deficyt jej członków. By orkiestra mogła należycie przyczyniać się do rozwoju kultury, nie tylko na szczeblu regionalnym, a także mogła udoskonalać i uatrakcyjniać swoją ofertę, niezbędne są do tego odpowiednie narzędzia.

Dlatego też Łaskie Towarzystwo Kulturalne w partnerstwie z Łaskim Domem Kultury złożyło wniosek „Nienadęta Orkiestra Dęta – Orkiestra na Blachę” w ramach Programu Rządowego Infrastruktury Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury i udało się! Otrzymaliśmy dotację, z której zostaną zakupione instrumenty dla naszej orkiestry.

Magdalena Binkowska