Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lasku — zapobiegaj ASF

W związku z okresem wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przypomina Państwu o możliwych drogach przenoszenia wirusa i tym samym stosowaniu wszelkich środków ostrożności w celu uniknięcia zakażenia zwierząt.

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa świń i dzików oraz innych gatunków wolno- żyjących świniowatych. Koncentracja wirusa w obszarach leśnych i na polach jest przy tym największa. W konsekwencji w sezonie prac polowych czy leśnych oraz zbioru runa leśnego, wzrasta ryzyko przeniesienia wirusa z populacji dzików do świń

ASF nie jest chorobą zagrażającym zdrowiu i życiu  człowieka. Choroba ta naraża kraj na olbrzymie straty finansowe.

Wniknięciu wirusa do gospodarstwa można skutecznie zapobiegać. Właściciele świń niezależnie od wielkości utrzymywanego stada mają obowiązek spełnia wszelkie wymogi w zakresie bioasekuracji.

Przyczyny i drogi przenoszenia wirusa ASF:

 • nielegalny handel chorymi świniami
 • wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świń zanieczyszczonych wirusem ASF (masarze —właścicielami chlewni)
 • bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem a gospodarstwami wolnymi od tej choroby
 • zanieczyszczona ASF słoma
 • bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami

Biorąc pod uwagę wymienione najczęstsze przyczyny ognisk ASF u świń zaleca się następujące podstawowe zasady ochrony stad przed ASF.

Hodowcy:

 • Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych źródeł
 • Zabezpieczenie budynku, w którym trzymane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych
 • Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych
 • Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów
 • Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami oraz mycie i dezynfekcja rąk
 • Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki
 • Zakaz wykorzystywania sfory łub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki
 • Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni
 • Stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz wjazdami do gospodarstwa

OBYWATELU

 • Nie przywoź żywności pochodzenia zwierzęcego z innych krajów
 • Nie wyrzucaj śmieci i resztek żywności w lasach, przy parkingach czy w innych miejscach, wszelkie odpady powinny być wyrzucane tylko do pojemników do tego przeznaczonych
 • Nie karm dzikich zwierząt
 • W przypadku znalezienia padłej zwierzyny poinformuj o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku lub Urząd Miasta bądź Gminy.

 

Załączniki: