10 lat Łasku w Unii Europejskiej

Minęła właśnie 10. rocznica  wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to właściwy moment aby podsumować obecność Gminy Łask we Wspólnocie Europejskiej.  Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed naszą gminą  nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla mieszkańców. Gmina Łask próbowała maksymalnie wykorzystać sprzyjające warunki do rozwoju. W czasie tej dekady dzięki  unijnym środkom udało się zrealizować wiele inwestycji infrastrukturalnych i przedsięwzięć edukacyjnych oraz społeczno – kulturalnych. Trzeba zaznaczyć, że wiele  z nich   nigdy by nie powstało gdyby nie unijne wsparcie, a w najlepszym przypadku ich realizacja rozciągnęłaby się na długie lata.  Według stanu na koniec sierpnia br. dofinansowanie ze środków unijnych otrzymały 33 projekty, natomiast łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 39 540 000,00 zł.

Poniżej prezentujemy inwestycje, które odmieniły Gminę Łask.

Załączniki: