Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres: 
ul. Lutomierska 10 A
Kierownik: 
Maria Lipowska
Telefon: 
(43) 675 36 37

GODZINY OTWARCIA: 8.00 - 16.00

 

Zadania  Środowiskowego Domu Samopomocy

       

1.Dążenie do stabilizacji psychicznej, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego przez:

  a/  stworzenie bezpiecznego miejsca

  b/  stworzenie możliwości samorealizacji

  c/  pomoc w stosowaniu zaleceń terapeutycznych

  d/  organizowanie dla uczestników wsparcia w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

2. Doprowadzenie uczestników w miarę ich możliwości do życiowego usamodzielnienia poprzez:

  a/  rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w

      środowisku społecznym za pomocą treningów samoobsługi i terapii zajęciowej

  b/  aktywizowanie i rehabilitację społeczną

  c/  integrację społeczną

3. Podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do integracji z uczestnikami.

4. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego zarówno uczestnikom, jak i ich rodzinom.

5. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.