Komunikat

Komunikat

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A.

Darmowa dieta NFZ

Darmowa dieta NFZ to rządowy pomysł na walkę z otyłością. Interfejs jest przyjazny, do jadłospisu dostajemy listę zakupów i dowiadujemy się, jak przyrządzić dane potrawy.

 

Zmiana progu dochodowego przy „500 plus dla osób niesamodzielnych”

Od marca wzrósł próg dochodowy dotyczący przyznawania „500 plus dla osób niesamodzielnych” wynosi obecnie nie więcej niż 1772,08 zł brutto.

Wydobywanie piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

Załączniki: 

Dyżur telefoniczny dla seniorów w Urzędzie Skarbowym w Łasku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza seniorów na dyżur telefoniczny.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

20 kwietnia 2020 r. samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Subskrybuje zawartość