Komunikat

Komunikat

Bezpłatne seminarium pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu seminariów regionalnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatn

Walne Zgromadzenie członków Wspólnoty Gruntowej miasta Łask

Wspólnota Gruntowa miasta Łask zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 18.00 w sali Restauracji „PRAGA" w Łasku przy ul.

VII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku

15 kwietnia 2012 r.

Załączniki: 

Oferta reklamy na telebimie LED

Oferujemy Państwu reklamę firmy na nowoczesnym telebimie reklamowym w technologii LED.

Misja gospodarcza do Kazachstanu

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Podnieś kompetencje IT swoich pracowników - weź udział w projekcie "Akademia ECDL" współfinansowanym z EFS

Trwa rekrutacja do projektu „Akademia ECDL” skierowanego do pracowników administracyjno-biurowych z mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z woje

Subskrybuje zawartość