Komunikat

Komunikat

Informacja o spotkaniu partnerów społeczno-gospodarczych MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask

Niniejszym zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych stanowiących ciało doradcze przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjona

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A.

Mienie wojskowe na wynajem

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Łasku (woj.

Załączniki: 

Przetarg na sprzedaż działki pod budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego

Burmistrz Łasku ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 14 z przeznaczeniem pod budowę zespołu mieszkalneg

Załączniki: 

Elektroniczne zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu w podatkach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, że zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, a także zaświadczenia o wysokości przychodu lub dochodu można

Gmina Łask realizuje sprzedaż węgla kamiennego

Gmina Łask oferuje na sprzedaż węgiel kamienny dostępny „od ręki”, który pochodzi z polskich kopalni węgla kamiennego i posiada certyfikaty jakości.

Subskrybuje zawartość