Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Modelarze Redukcyjni Łask".

Załączniki: 

Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: 

Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Subskrybuje zawartość