Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Łaski Kalendarz Imprez

Nabór na członków Komisji Konkursowych

Burmistrza Łasku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Burmistrz Łasku informuje o wynikach konsultacji w przedmiocie: projektu Programu współpracy gminy Łask  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Załączniki: 

Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Łasku zaprasza do konsultacji w ramach projektu Programu współpracy gminy Łask  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Subskrybuje zawartość