Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2020 r.

W oparciu o pkt. IV.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: 

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2020 r.

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2020 r.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość