Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Łask w roku 2012 Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prowadzi nabór podmiotów ekonomi społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które w ro

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy CSiR w Łasku

Załączniki: 

Wnioski do "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" na 2012 rok

Niniejszym informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br. można składać propozy

Subskrybuje zawartość