Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja o składaniu sprawozdań

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2011 o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania k

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Łask w roku 2012 Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prowadzi nabór podmiotów ekonomi społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które w ro

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy CSiR w Łasku

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość