Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2021 r.

Załączniki: 

Łaski Kalendarz Imprez

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na 2021 rok.  

Załączniki: 

Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Publikujemy Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2021 r.

Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Organizacją pozarządowym, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2020 przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania końcowego z

Załączniki: 

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Subskrybuje zawartość