Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

FIO 2018 - trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na realizację zadań  w 2018 r. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2018 r.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie NR 61/2018 Burmistrza Łasku sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gm

Załączniki: 

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Pełnomocnik Rządu ds.

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację „Pro-Zdro”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 01.03.2018 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość