Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie - „Modelarze Redukcyjni Łask”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 02.07.2018 r. w oparciu o art.19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji projektów uchwał

Na podstawie Uchwały Nr L/532/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość