Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację "Pro-Zdro".

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Łasku

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie - „Modelarze Redukcyjni Łask”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 02.07.2018 r. w oparciu o art.19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego

Subskrybuje zawartość