Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Łaski Kalendarz Imprez

Przypomnienie o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2018 , których termin realizacji określono do 31

Załączniki: 

Konkurs ofert - kultura fizyczna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Subskrybuje zawartość