Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2019 r.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2019 r.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Subskrybuje zawartość