Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów - czyli podstawowych dokumentów do zlecania zadań publicznych

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Konkurs ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2019 r.

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Subskrybuje zawartość