Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2019 r.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość