Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Organizacją pozarządowym, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2022  przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania końco

Załączniki: 

Nabór na członków Komisji Konkursowych

Burmistrza Łasku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Łaski Kalendarz Imprez

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na 2023 rok.

Załączniki: 

Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Łasku zaprasza do konsultacji w ramach projektu Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania ku

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2022 r.

W oparciu o pkt. IV. 6 ogłoszenia konkursowego z dnia 31.08.2022 r.

Subskrybuje zawartość