Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2021 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego z

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 28.06.2021 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 143/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r.

Załączniki: 

Unieważnienie konkursu

Informujemy o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Łasku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparc

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość