Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej

W połowie listopada ruszyła przebudowa ul. Berlinga w Łasku. W zakresie prac znalazła się nowa nawierzchnia jezdni, krawężniki oraz chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od szkoły do ul.

Przebudowa ul. Leszczynowej i ul. Dębowej w Łasku

Ruszyła przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Cisowej – w ramach inwestycji powstanie tu m.in.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

Gmina Łask informuje o realizacji zadania inwestycyjnego:

Zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku”

Rozpoczął się odbiór techniczny drogi w Orchowie

W dniu 7 listopada rozpoczął się odbiór techniczny wyremontowanej drogi w Orchowie. Długo oczekiwana inwestycja zmierza wielkimi krokami do oficjalnego zakończenia.

Wniosek gminy Łask w czołówce wstępnej listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

Gmina Łask o trzymała pomoc finansową w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na inwestycję pod pn.

Subskrybuje zawartość