Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach.

Przebudowa ul. Podleśnej

W połowie sierpnia br. rozpoczęła się przebudowa ul. Podleśnej (odcinek ok. 716 m). Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Sp. z o. o.

Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn".

Zakończono remont budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Gmina Łask zakończyła realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Łasku przy ul.

Budowa drogi w Orchowie - postępy prac

Obecnie realizowany jest drugi etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Orchowie”. Termin zakończenia prac zaplanowano do 30.09.2016 r.

Subskrybuje zawartość