Biznes

ZUS: ważny termin dla osób, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i wykonujący umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Spotkanie konsultacyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Nowa Mapa Pomocy Publicznej

Począwszy od stycznia 2022 została wprowadzona nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027. W województwie łódzkim poziom pomocy wzrósł z 35% do 40%.

ZUS: Szkolenie i dyżur telefoniczny - ustalanie stopy procentowej składki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

Dotacje dla młodych

Masz mniej niż 30 lat, ale skończyłeś już osiemnastkę?

Nie masz obecnie zatrudnienia?

Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek sprzed 2022 r. złożysz tylko do 30 czerwca br.

Płatnicy, którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ub.

Subskrybuje zawartość