Pozostałe

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres: 
ul. Lutomierska 10 A
Kierownik: 
Maria Lipowska
Telefon: 
(43) 675 36 37

GODZINY OTWARCIA: 8.00 - 16.00

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
Adres: 
ul. Lutomierska 2, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Michał Kołodziejczyk
Telefon: 
(43) 675-27-97

Porozumienie międzygminne Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 3 grudnia 2010 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Adres: 
ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask
Kierownik: 
Iwona Stolarek-Molenda
Telefon: 
(43) 675-37-80

 

Zadania i cele działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
Adres: 
ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask
Kierownik: 
Tamara Szymko
Telefon: 
(43) 675 21 38

 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
Adres: 
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Elżbieta Krawczyk
Telefon: 
(43) 676-11-77

 

Zakres działań i zadań CSiR:

Subskrybuje zawartość