„Łask w malarstwie międzypokoleniowym” – wernisaż wystawy