Wnioski do „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”