Informacja o książce ewidencji pobytu na polowaniu w obrębie obwodu łowieckiego nr 134 KŁ "Rogacz" w Dobroniu