Gra miejska „Za króla Jegomości, czyli jak nadano Łodzi prawa miejskie”