Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji Placu Szarych Szeregów w Łasku - część I