Zmiana organizacji ruchu – zamknięcie ulic 9 Maja oraz Południowej