Oznakowanie i dostawa nowych pojemników (aktualizacja)