Międzypowiatowe potyczki matematyczne uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjów