Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach