Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym