Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego