„Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku – życie i działalność (1609-1685)” - wystawa