Przebudowa ul. Szkolonej w Wiewiórczynie i drogi w Borszewicach