Poszukuje się gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych