Konkurs ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego