Rozpoczął się kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej