Modernizacja kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej