Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych, parkingów i placów na terenie gminy Łask w latach 2019-2021