Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „W podwodnym świecie – o nurkowaniu” wygłosi Sebastian Głowacki