Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Życie w żałobie” wygłosi ks. Robert Arndt