Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”